Pressemeddelelse

26. marts 2021

Venstre udpeger lokal og erfaren kandidat til regionsrådsvalget

Frederikssund Kommunes borgmesterparti opstiller Morten Skovgaard til regionsrådet i Hillerød.

"Det er vigtigt at den vestlige del af Region Hovedstaden bliver hørt", siger byrådsveteranen

Morten Skovgaard

Planen er klar

Til efteråret skal Venstre og borgerne i Frederikssund Kommune repræsenteres af den lokalpolitiske veteran Morgen Skovgaard i Regionsrådet i Hillerød, hvor sygehuse og sundhed er hovedopgaverne. Det blev torsdag aften fastlagt på et virtuelt opstillingsmøde.

"Op til Kommunalvalget er Venstre klar med et bredt felt af kandidater, og vores mål er at fastholde John Schmidt Andersen som Borgmester og at fastholde en stor Byrådsgruppe. Det er oplagt også at søge lokal indflydelse i Region Hovedstaden. Morten Skovgaard er et meget stærkt kort i kraft af mange års engageret indsats og indsigt fra en række tunge poster"
Siger Lars Møller, Formand for Venstre Frederikssund Kommune.

53-årige Morten Skovgaard er i gang med sin femte valgperiode på Rådhuset. Han er medlem af Velfærdsudvalget og formand for Uddannelsesudvalget med ansvar for blandt andet kommunens skoler. 

"Med snart 20 år i Byrådet synes jeg i al beskedenhed, at jeg har noget at bidrage med. Det er meget vigtigt, at den vestlige del af regionen har en stemme Regionsrådet. Vores befolkning vokser, og vi får flere ældre, så sundhed får endnu større betydning. 

Jeg vil kæmpe for, at vi fastholder vigtige funktioner på Frederikssund Sygehus. Her bør fortsat være en skadestue, ligesom andre opgaver kan løses lokalt. Særligt borgerne i Hornsherred vil få meget langt, hvis alt skal foregå i Hillerød" siger Mortgen Skovgaard. 

Den erfarne lokalpolitiker genopstiller også til Frederikssund Byråd og har som en af sine mærkesager et bedre samarbejde mellem Region og Kommune. 

"Som medlem af Velfærdsudvalget med blandt andet plejehjem og hjemmepleje kan jeg se, hvor vigtigt det er, at vi forbedrer samarbejdet. Fx skal sygehusene ikke sende ældre plejekrævende borgere hjem, uden at kommunens folk er klar til at tage hånd om dem. Det vil være helt oplagt at etablere et Sundhedshus med en vifte af tilbud i nogle af de nuværende bygninger på Frederikssund Sygehus" siger Morten Skovgaard.

Ved siden af det lokalpolitiske er Morten Skovgaard politikommisær ved Nordsjællands Politi i Hillerød. Privat er han gift på 25. år med Tine, sammen har parret fire børn og foreløbig 4 børnebørn.

Venstre i Region Hovedstaden har udpeget folketingsmedlem Martin Geertsen som spidskandidat og sammensætter senere sin fulde liste. Med seks mandater ud af 41 er Venstre det næststørste parti i Regionsrådet, og to lokale Venstrefolk har flere gange været inde som stedfortræder. Dels er Erik Sejersten, som stopper på grund af sin alder, dels Lisbeth Dupont-Rosenvold, som er tilflytter fra Egedal Kommune. Valget til Region Hovedstaden og de fire øvrige regioner finder sted samme dag som Kommunalvalget, nemlig tirsdag den 16. november 2021.

Kontaktoplysninger:
Morten Skovgaard, regionsrådskandidat og udvalgsformand i Frederikssund Kommunes Byråd: Tlf.: 25 56 01 21

Lars Møller, formand Venstre Frederikssund Kommune: Tlf.: 22 99 99 19