Om Venstre i Frederikssund

Venstre er styret fra bunden. Fundamentet i Venstre er mere end 400 lokale foreninger, der organiserer Venstres godt 43.000 medlemmer. De lokale foreninger er fundamentet i Venstres organisation. de lokale foreningerne, mange af Venstres aktiviteter finder sted.

Foreningen er kontakten til byrådsgruppen med henblik på en tæt forbindelse mellem det politiske og det organisatoriske niveau.

Bliv medlem og få indflydelse på dit lokalområde


Vælgerforeningen

Vælgerforeningen er fundamentet i Venstres organisation. Som medlem er man knyttet til en lokal vælgerforening i forhold til sin bopæl. Det er i vælgerforeningen, mange af Venstres aktiviteter finder sted. Der er ofte mere end én vælgerforening i en kommune. Hvor det er tilfældet, er vælgerforeningerne inden for kommunens område organiseret i en kommuneforening. 

Kommuneforeningen

I kommuner med flere end én Venstre-vælgerforening er disse organiseret i en kommuneforening. Kommuneforeningen har som primær opgave at beskæftige sig med det kommunalpolitiske niveau - f.eks. at forberede og gennemføre opstilling samt valg til kommunalbestyrelsen. 

Kredsbestyrelse og Regionsbestyrelse

Til at varetage opgaven med at opstille samt organisere henholdsvis folketingsvalg samt valg til regionsråd er der nedsat kredsbestyrelser (folketingsvalg) og regionsbestyrelser (regionsrådsvalg). Disse bestyrelser er forankret i kommuneforeningen. 


bESTYRELSEN i Kommune - og vælgerforeningen i Frederikssund


Kredsbestyrelsen